menu  

Thuiszorg Totaal, zorg met een glimlach
Thuiszorg Totaal, zorg met een glimlach

Financiering

Thuiszorg Totaal verleent haar diensten zowel op particuliere basis als op basis van een zorgindicatie of een combinatie daarvan. Dit kan zijn een zorgindicatie op grond van de Wlz (Wet langdurige zorg), Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of Zvw (Zorgverzekeringswet).
Indien u een zorgindicatie heeft, dan kunnen wij onze diensten leveren via een Persoons Gebonden Budget (PGB).
Indien gewenst helpen we u met de aanvraag van het PGB.

Met de volgende gemeenten hebben we een contract voor het leveren van individuele begeleiding, ondersteuning huishouding of persoonlijke zorg: Rheden/Rozendaal. De gemeente bepaalt of u als inwoner wel of niet voor ondersteuning in aanmerking komt. Via het WMO loket kunt u een toewijzing aanvragen.


Als u interesse heeft in onze dienstverlening, maar niet goed weet of en welke indicatie u heeft of hoe u de diensten wilt afnemen, neemt u dan gerust contact op. Wij zullen u op basis van uw persoonlijke situatie graag informeren over de diverse mogelijkheden.

Zorgindicatie

Wanneer u een zorgindicatie heeft op basis van de Wet langdurige zorg, kunnen wij met een PGB tot 40% meer tijd besteden dan reguliere thuiszorg-aanbieders.

 

Contract

Wij maken vooraf heldere afspraken met u over het aantal uren en het tijdstip van ondersteuning. Dan weet u precies waar u aan toe bent. Als u op enig moment behoefte krijgt aan meer of minder ondersteuning, dan passen wij dit in overleg aan.

Hier vindt u onze algemene voorwaarden waarin ook de AVG is verwerkt.

 

Facturering vindt periodiek achteraf plaats op grond van het aantal gewerkte uren.

 

Klachten

Bent u onverhoopt niet tevreden en wilt u een klacht indienen, neem dan contact op met onze vertrouwenspersoon via vertrouwenspersoontzt@gmail.com. Zij zal dan z.s.m. contact met u opnemen.

Hier vindt u ons klachtenreglement

 

Hieronder vindt u de geregistreerde klachten per kalenderjaar:

2015 0

2016 0

2017 0

2018 0

2019 0

2020 0

2021 0

 

 

 

 

arnhem@thuiszorgtotaal.nl
T +31(0)26-2022076